Arky

Ing. arch. Miloš Kyseľ

Director / Architect

Miloš má desať ročné skúsenosti s architektúrou a dizajnom na Slovensku i v zahraničí. Zameriava sa prevažne na obytné budovy.